21 người đang online
°

KBNN Ninh Thuận Hướng dẫn hỗ trợ DVCTT

Đăng ngày 26 - 02 - 2021
Lượt xem: 248
100%

KBNN NINH THUẬN </p>

 
Chi tiết đính kèm: CV_164_KBNT-TVQT.pdf  hoặc CV_164_KBNT-TVQT.doc

Tin liên quan

Tin mới nhất

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ ĐIỆN, NƯỚC, VIỄN THÔNG(28/04/2023 9:28 SA)

Hướng dẫn đăng ký kết nối và tích hợp phần mềm ứng dụng của các cơ quan, tổ chức vào hệ thống...(31/03/2022 11:34 SA)

KBNN Ninh Thuận triển khai Dịch vụ công Cam kết chi, Dịch vụ công Đối chiếu số dư tài khoản (15/11/2021 5:21 CH)

KBNN Ninh Thuận thông báo về việc tạm dừng DVCTT để phục vụ chuyển đổi hạ tầng và triển khai Quy...(08/11/2021 5:20 CH)

Tabmis- "đòn bẩy" tiến nhanh tới Kho bạc điện tử (nguồn: Thời báo Tài chính Việt Nam)(01/04/2021 8:58 SA)