33 người đang online
°

Hướng dẫn đăng ký kết nối và tích hợp phần mềm ứng dụng của các cơ quan, tổ chức vào hệ thống Dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước

Đăng ngày 31 - 03 - 2022
Lượt xem: 387
100%

Hướng dẫn đăng ký kết nối và tích hợp phần mềm ứng dụng của các cơ quan, tổ chức vào hệ thống Dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước

 

Chi tiết File đính kèm


Cong van Tich hop phan mem ung dung vao DVC(30.03.2022_15h04p21)_signed.pdf | Đ 935.pdf | Phu luc - Mau thong bao.docx | Tieu chuan ky thuat ket noi den DVCTT.docx

Tin liên quan

Tin mới nhất

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ ĐIỆN, NƯỚC, VIỄN THÔNG(28/04/2023 9:28 SA)

KBNN Ninh Thuận triển khai Dịch vụ công Cam kết chi, Dịch vụ công Đối chiếu số dư tài khoản (15/11/2021 5:21 CH)

KBNN Ninh Thuận thông báo về việc tạm dừng DVCTT để phục vụ chuyển đổi hạ tầng và triển khai Quy...(08/11/2021 5:20 CH)

Tabmis- "đòn bẩy" tiến nhanh tới Kho bạc điện tử (nguồn: Thời báo Tài chính Việt Nam)(01/04/2021 8:58 SA)

KBNN Ninh Thuận Hướng dẫn hỗ trợ DVCTT (26/02/2021 8:55 SA)