92 người đang online
°

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ ĐIỆN, NƯỚC, VIỄN THÔNG

Đăng ngày 28 - 04 - 2023
Lượt xem: 80
100%

Chi tiết xem các Hướng dẫn đính kèm

 

Chi tiết xem các Hướng dẫn đính kèm


Tai lieu danh cho DVSDNS.rar

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hướng dẫn đăng ký kết nối và tích hợp phần mềm ứng dụng của các cơ quan, tổ chức vào hệ thống...(31/03/2022 11:34 SA)

KBNN Ninh Thuận triển khai Dịch vụ công Cam kết chi, Dịch vụ công Đối chiếu số dư tài khoản (15/11/2021 5:21 CH)

KBNN Ninh Thuận thông báo về việc tạm dừng DVCTT để phục vụ chuyển đổi hạ tầng và triển khai Quy...(08/11/2021 5:20 CH)

Tabmis- "đòn bẩy" tiến nhanh tới Kho bạc điện tử (nguồn: Thời báo Tài chính Việt Nam)(01/04/2021 8:58 SA)

KBNN Ninh Thuận Hướng dẫn hỗ trợ DVCTT (26/02/2021 8:55 SA)