53 người đang online
°

KBNN Ninh Thuận thông báo về việc tạm dừng DVCTT để phục vụ chuyển đổi hạ tầng và triển khai Quy trình liên thông

Đăng ngày 08 - 11 - 2021
Lượt xem: 185
100%

                                                     

 


                                                     
Xem chi tiết File đính kèm :  

               919 - DVC_chuyển đổi hạ tầng và triển khai Quy trình liên thông.pdf;
Hoặc
                919 - DVC_chuyển đổi hạ tầng và triển khai Quy trình liên thông.doc

Tin liên quan

Tin mới nhất

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ ĐIỆN, NƯỚC, VIỄN THÔNG(28/04/2023 9:28 SA)

Hướng dẫn đăng ký kết nối và tích hợp phần mềm ứng dụng của các cơ quan, tổ chức vào hệ thống...(31/03/2022 11:34 SA)

KBNN Ninh Thuận triển khai Dịch vụ công Cam kết chi, Dịch vụ công Đối chiếu số dư tài khoản (15/11/2021 5:21 CH)

Tabmis- "đòn bẩy" tiến nhanh tới Kho bạc điện tử (nguồn: Thời báo Tài chính Việt Nam)(01/04/2021 8:58 SA)

KBNN Ninh Thuận Hướng dẫn hỗ trợ DVCTT (26/02/2021 8:55 SA)