17 người đang online
°

KBNN Ninh Thuận triển khai Dịch vụ công Cam kết chi, Dịch vụ công Đối chiếu số dư tài khoản

Đăng ngày 15 - 11 - 2021
Lượt xem: 234
100%

 

                      Chi tiết xem File đính kèm: 
             943_DVCTT-huongdanCKC_DOIchieu.doc
             Tai lieu 01. HDSD DVC CKC tai ĐVQHNS.doc
             Tai lieu 02. HDSD DVC ĐCSD tai ĐVQHNS.doc
             Tai lieu 03. HDSD Quy trinh lien thong cho DVQHNS.doc

Tin liên quan

Tin mới nhất

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ ĐIỆN, NƯỚC, VIỄN THÔNG(28/04/2023 9:28 SA)

Hướng dẫn đăng ký kết nối và tích hợp phần mềm ứng dụng của các cơ quan, tổ chức vào hệ thống...(31/03/2022 11:34 SA)

KBNN Ninh Thuận thông báo về việc tạm dừng DVCTT để phục vụ chuyển đổi hạ tầng và triển khai Quy...(08/11/2021 5:20 CH)

Tabmis- "đòn bẩy" tiến nhanh tới Kho bạc điện tử (nguồn: Thời báo Tài chính Việt Nam)(01/04/2021 8:58 SA)

KBNN Ninh Thuận Hướng dẫn hỗ trợ DVCTT (26/02/2021 8:55 SA)