19 người đang online
°

Thông báo Kế luận Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về các khoản chi NSNN qua KBNN tại Phòng GD&ĐT huyện Ninh Phước năm 2022

Đăng ngày 14 - 11 - 2023
Lượt xem: 15
100%

Chi tiết xem File đính kèm

 


KL 1014 - Ket luan thanh tra.pdf

Tin liên quan

Kết luận Thanh tra chuyên ngành tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y(03/08/2023 8:05 SA)

Thông báo Kết luận Thanh tra kiểm tra về các khoản Chi NSNN tại Chi cục Chăn nuôi Thú y. (02/08/2023 8:07 SA)

Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận công bố Quyết định thanh tra chuyên ngành tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y(12/07/2023 8:42 SA)

Thông báo phê duyệt Kế hoạch Thanh tra chuyên ngành năm 2023 của KBNN tỉnh (11/04/2023 4:46 CH)

Tin mới nhất

Kết luận Thanh tra chuyên ngành tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y(03/08/2023 8:05 SA)

Thông báo Kết luận Thanh tra kiểm tra về các khoản Chi NSNN tại Chi cục Chăn nuôi Thú y. (02/08/2023 8:07 SA)

Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận công bố Quyết định thanh tra chuyên ngành tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y(12/07/2023 8:42 SA)

Thông báo phê duyệt Kế hoạch Thanh tra chuyên ngành năm 2023 của KBNN tỉnh (11/04/2023 4:46 CH)